Spelregels van hetSchrijfatelier

 

Wie zich inschrijft voor een cursus/workshop van hetSchrijfatelier, verbindt zich daarmee aan de spelregels.

INSCHRIJVING EN BETALING
* De cursuskosten dienen voor aanvang van de cursus/workshop te worden voldaan. Pas bij ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief.
* Je ontvangt een factuur voor je eigen administratie bij aanvang van de cursus/workshop.
* Indien je betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet is ontvangen, blijft je overeenkomst met hetSchrijfatelier en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht.
* Bij wanbetaling behoudt hetSchrijfatelier zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Dit wordt van tevoren aangekondigd.

ANNULERING CURSIST
* Als je, na inschrijving, besluit volledig van deelname af te zien, dan geldt de volgende regeling (ongeacht de reden van annulering):
vier weken voor de eerste les/workshop: teruggave volledig cursusgeld
twee weken voor de eerste les/ workshop: teruggave 50% cursusgeld
in de week van de eerste les/workshop: volledig cursusgeld verschuldigd. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
* Annuleringen of wijzigingen kun je schriftelijk doorgeven hetSchrijfatelier, Galvanistraat77, 2517 RB Den Haag

of per e-mail mail@hetschrijfatelier.com

Je ontvangt een bevestiging van je annulering per e-mail.
* Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer je de cursus uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

 

©hetschrijfatelier

voor diverse schijfcursussen