bij hetSchrijfatelier

VOORJAAR 2018

INDIVIDUELE BEGELEIDING  BIJ

MANUSCRIPT SCHRIJVEN 

VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN 

VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN

 

AVONDCURSUSSEN VOORJAAR 2018

HOE SCHRIJF IK EEN BOEK  I (beginners)

BIJ DE VOLKSUNIVERSITEIT

In de cursus HOE SCHRIJF IK EEN BOEK I maak je kennis met de basis ingrediënten waaruit een standaard roman of een (auto)biografie bestaat. Ieder boek, lang of kort, is opgebouwd volgens een paar vaststaande gegevens zoals personages en hun ontwikkeling, tijd, plaats, plot of crisis.

Andere kenmerken van een boek, zoals verleden of tegenwoordige tijd, flashbacks en flash forwards, vertelperspectief, zijn belangrijk voor de vorm van je verhaal.

In deze cursus maak je kennis met al deze onderdelen. Door de schrijfopdrachten en het huiswerk, waarin we in het kort het proces van een roman schrijven ondergaan, leer je een boek opbouwen en de noodzaak van vaststaande bouwstenen.

Dinsdag 06/02/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 20/02/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 13/03/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 27/03/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 10/04/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 24/04/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 22/05/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 05/06/2018 – 20:00 uur.

schrijf je in bij de VOLKSUNIVERSITEIT

HOE SCHRIJF IK EEN BOEK  II (gevorderden)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al eerder met schrijven in aanraking zijn geweest en voor cursisten van een eerdere schrijfcursus.

Ook in deze cursus vormt de inspiratie en de eigen ideeën van de cursist het materiaal waar we mee werken. Structuur aanbrengen door middel van een rode draad vinden, vertelperspectief, tijd- en plaatsbepaling, stijl en chronologie vormen de hoofdingrediënten van deze cursus. De op zich zelf staande scenes worden tot een geheel gesmeed.

In deze cursus leert u de gebeurtenissen te rangschikken. Aan de hand van schrijfopdrachten tijdens de les en huiswerk leert u de techniek om te schrijven wat u bedoelt en een ordening aan te brengen in uw verhaal. Ieder cursist stelt zich bij aanvang van de cursus een doel en tijdens de cursus proberen we dit doel te volgen en te ontplooien. Een belangrijk onderdeel van de les vormt het ‘voorlezen uit eigen werk’.

Zelf meenemen: schrift en schrijfgerei

Let op! Onregelmatige lesdata.

Dinsdag 06/03/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 20/03/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 03/04/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 17/04/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 15/05/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 29/05/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 12/06/2018 – 20:00 uur.
Dinsdag 26/06/2018 – 20:00 uur.

schrijf je in bij de VOLKSUNIVERSITEIT

 

HEB JE NOG VRAGEN?  NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT  OP.

VOOR ALLE CURSUSSEN BIJ HETSCHRIJFATELIER GELDEN DE VOLGENDE GEGEVENS:

  • TIJD ochtendcursus van 10.00-12.00
  • avondcursus van 20.00 – 22.00
  • middagcursus van 14.00-16.00
  • ADRES:  Galvanistraat 77,   Den Haag

 

 

voor diverse schijfcursussen